بازرسی فنی تجهیزات و سطوح زمین های بازی

playground-inspectionکودکان با بازی کردن، جهانی که در آن زندگی می­کنند را درک کرده و کشف می­کنند. بازی عنصری ضروری در رشد فیزیکی و ذهنی کودکان است و سبب رشد توانمندی­های کودک در درک خطر می­شود که پایه­ای برای ارزیابی ایمنی در شرایط مختلف بوده و اهمیت بسیار بالایی دارد.

اقدامات بینالمللی مانند شهرسالم و جوامع ایمن که از جمله اهداف اساسی سازمان­های جهانی محسوب می­شوند نیز براهمیت سالم­سازی محیط زندگیآحاد بشر بخصوصگروه­های آسیبپذیرتأکید دارند. بی­تردید ارتقای سطح ایمنی برای کودکان و دستیابی به سطوح بالاتری از پایداری و ایمنی برای محلات شهری ، نقش مهمی را در حصول شهرهای ایمن وسکونتگاه­های شایسته و درخور، ایفا می­کند، از طرفی ایمنی کودکانعامل مهمی در رویکرد شهرسالم است و از این روشهر سالم، به زمین­هایبازی ایمن­تر نیازمند است زیرا بخش عمده­ای از  زمان تفریح کودکان در این محیط ­ها سپری می­شود

playground (1)

بدیهی است برنامه و مفهوم  شهرسالم ،مستلزم توجه به ایمنی کودکان ، زمین­های بازی سالم وهمچنین انجام اقداماتی در خصوص پیشگیری از صدمات و آسیب­ها در زمین­های بازی خواهد بود واز آنجاییکه بازی بخشعمده رشد کودک محسوب می­شود برنامه­ریزی محیطی و طراحی مقتضی برای گروه یادشده  می­باید بادقت بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

کودک درحینبازی، اطلاعات گوناگونی را از محیط کسب می­کند. بازی دردوران کودکی به مثابه منبعی قوی برای رشد و توسعه مهارت­های ادراکی – شناختی،روانی – اجتماعی وهمچنین حسی – حرکتیتلقیمی­شود وازاینرو، تأمین محیط ایمن برای بازی کودکان، اجتنابناپذیر است.

زمین­های بازی، محیط­هایی هستند که با وسایل و تجهیزاتی  متناسب برای بازی و فعالیت کودکان تجهیز گشته­اند. زمین­هایبازی که براساس معیارهای ایمنی طراحی شده باشند می­توانند در رشد هرچه بیشتر و بهتراجتماعی و فیزیکیکودکان نقش داشتهباشند.

به منظور دستیابی به جامعه ایمن و سالم، ایده تأسیس واحد بازرسی فنی تجهیزات و سطوح زمین­های بازی شرکت سیماشهرآزما در سال ۱۳۸۸ مطرح و در تاریخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۲ شرکت مفتخر به اخذ گواهینامه سازمان ملی استاندارد ایران گردیده است.

هدف ما ارائه خدمات حرفه­ای مشاوره و بازرسی تجهیزات و سطوح زمین­های بازی با یک رویکرد ملی و عام المنفعه در راستای افزایش ایمنی، کاهش صدمات و محیط زندگی ایمن و مفرح برای مردم عزیزمان می­باشد.

این شرکت هم اکنون با بهره­گیری از بازرسان و تیم فنی تأیید شده و متخصص تمام فعالیت خود بر روی تجهیزات و سطوح زمین­های بازی قرار داده تا با افزایش کیفیت و استانداردسازی این تجهیزات خطرات و صدمات احتمالی استفاده کنندگان آن­ها را به حداقل برساند.

Inspection_3615

خدمات قابل ارائه توسط این واحد بازرسی به شرح ذیل می­باشد:

۱٫       ارائه مشاوره فنی رایگان به مراجع ذیصلاح و بهره­ برداران مانند شهرداری­ها و پارک­ها، مهدکودک، اردوگاه­ها، مدارس، مراکز تفریحی، مجموعه­ های مسکونی، سازمان­های دارای زمین بازی و . . . در راستای آشنایی، بررسی و پیاده­ سازی استانداردهای مربوطه (ISIRI 6436)

۲٫       مشاوره، امکان سنجی و پشتیبانی علمی و فنی جهت انتخاب کف پوش طبق استاندارد ISIRI 6437

۳٫       بازرسی و ارائه گواهینامه بهره­برداری کف پوش زمین­های بازی

۴٫       بازرسی و ارائه گواهینامه حین ساخت و نصب و بهره ­برداری تجهیزات زمین­های بازی شامل انواع تاب، سرسره، سازه­های نوسانی (الاکلنگ)، چرخ و فلک، استخر توپ و سازه­ های مشبک و همچنین بازرسی فنی سازه های بادی تفریحی مطابق با استاندارد ملی ۱۱۳۸۹

۵٫       نظارت و ارائه مشاوره در مراحل ساخت، مونتاژ و نصب تجهیزات فوق

۶٫       تهیه گزارش موارد عدم انطباق زمین­های بازی و تجهیزات آن با استانداردها و مقررات ایمنی، تشریح جزئیات مشکلات و ارائه پیشنهادهای اصلاحی در جهت استانداردسازی تجهیزات

۷٫       معرفی مراکز صنعتی جهت رفع عیب و اصلاحات تجهیزات فوق طبق استانداردهای مربوطه

۸٫       برگزاری سمینارهای تخصص جهت مالکین، انبوه­ سازان و مدیران مراکز ذیصلاح جهت آشنایی با ملزومات استاندارد