شركت سيماشهرآزما در سايه الطاف الهي و در راستاي تحقق ارزشها و اهداف خود تلاش دارد تا در امر بازرسي و ارائه خدمات تخصصي بعنوان سازماني دانش بنيان، پويا و پيشرو، خدمات بازرسي فني را در اقصي نقاط كشور عزيزمان ايران و حوزه خاورميانه محقق نمايد.

ماموريت شركت تبديل دانش علمي، بومي و دستاوردهاي پژوهشي به خدمتي كارآمد، موثر، قابل اعتماد و مطلوب به منظور دستيابي به جامعهاي مطلوب و رضايتبخش در حوزه آموزش، خدمات، صنعت و انرژي.

تأييد صلاحيت شده سازمان ملي استاندارد و
مركز ملي تاييد صلاحيت ايران

  شركت سيماشهرآزما تأييد صلاحيت شده سازمان ملي استاندارد و مركز ملي تاييد صلاحيت ايران، در سال ۱۳۸۸ با انگيزه ايجاد و اشائه فرهنگ استانداردهاي ملي و بين المللي توسط مجموعهاي پر تلاش از كارشناسان متخصص با قابليت و دانش بالاي مديريتي و مهندسي تأسيس و فعاليتهاي خود را در راستاي بسط دانش و فرهنگ سازي حوزه صنعت و انرژي دنبال مينمايد.

چارت سازمانی